II. Párbeszéd a Mátrixszal

Második rész
Párbeszéd a Mátrixszal

Minden energiából áll.
Amit az öt érzékszerveddel egy szilárd világnak érzékelsz, az valójában nem az.
Különféle frekvenciájú energiák harmonikus összhangja hozza létre azt, amit mi anyagként érzékelünk.
A valóság, amit minden nap tapasztalunk, és benne minden anyag valójában egy szimfónia, egy szimfónia, mely teljes egészében fényből és hangból áll.  Végső soron nincs is más, csak a fény és hang különféle vibrációs frekvenciái. Ezt csodálatosan kifejezik Don Miguel Ruiz könyvének, A négy egyezségnek szavai:

„Nem a csillagok hozzák létre a fényt,
hanem a fény hozza létre a csillagokat".

Az univerzum, amiben élünk, mérhetetlenül nagy; fraktális jellegű, és ez fontosabb, mint elsőre gondolnád, mert a tudomány újabb eredményei azt mutatják, hogy ez az egész univerzum egy fekete lyuk középpontjában létezik, és ahogy valóság létezik fent, úgy lent is.
Néztél valaha is igazán magadba? Lényegesnek tűnik számodra az, hogy a 100 trillió atom mindegyike, ami a tested minden egyes, 53 trillió sejtjét alkotja, ami a testedet felépíti, olyan szerkezettel rendelkezik, mint egy naprendszer?
Ezen atomok mindegyike 99.999%-ban üres tér, mégis ezek az üres atomok építik fel a látszólag szilárd világot mind körülötted, mind benned. Mindegyik világ a végtelen lehetőségek és végtelen energia birodalma, és mégis az egyiket a tested véges tere foglalja magába.
És ahogy fent, úgy lent. Minden atom szívében, úgy, mint minden sejt és élőlény szívében egy olyan hatalmas és titokzatos energia található, ami egészen mostanáig megfoghatatlan és meghatározhatatlan volt a modern tudomány számára.
Az energiában tudat lakozik, mely egy fekete lyuk alakját veszi fel.
Ez nagyon lényeges, mivel azt sugallja, hogy a testünk minden egyes atomjában is létezik egy másik, látszólag végtelen univerzum és az univerzum, amiben élünk, ugyancsak egy atom magjában létezik. Aki igazán meg akarja érteni ezt az elvet és annak fontosságát, annak be kell látnia, hogy valójában minden, ami a teremtett világban létezik, nem más, mint Tudatosság.
A Tudatosság csupán tiszta energiából áll.
Minden energiából áll és minden tudattal rendelkezik, mivel maga az energia tudatos.
Minden, ebbe a világba kivetült lélek ennek a tudatnak egy frekvenciája és ezen frekvenciának a megnyilvánulása.
És ahogy fent, úgy lent, és így tovább a végtelenségig. Ez az információ nem új, már ősidők óta ismert és az emberiség végig használta történelme során. Tudták és használták 10,000 évvel ezelőtt a piramisok és más ősi megalitikus művek építése alatt, és jóval az előtt az idő előtt is.
Azóta az emberiség nagy felejtésen ment keresztül, de a felejtés ellenére ma már vitathatatlan és nyilvánvaló, hogy az emberiség már nagyon régóta, jóval az első termény elvetésének ideje vagy a jelenlegi civilizációnk kezdete előtt már létezett. Sőt valójában, minden kétséget kizáróan az emberiség több tízezer, talán több százezer, de lehet, hogy több millió éves. Sok ember számára meghökkentő lehet a felfedezés, hogy az emberiség egész jól megélt ezen a bolygón jóval azelőtt az idő előtt, amit nekünk tanítottak vagy amit a kultúránk hisz és mégis ez az, amit a bizonyítékok mutatnak. Ezek a bizonyítékok azt mutatják, hogy valójában az emberiség egész történelme elképzelhetetlenül különbözik attól, amit nekünk tényként állítanak és ami a könyvtárakban és a történelemkönyvekben tényként megtalálható, és ez nagyrészt azon igazság elhallgatása miatt van, hogy manapság széttöredezett és minden szempontból hibásan működő társadalmakban élünk.
Társadalmakban, amik teljes mértékben csupán illúziók. Egy kis kutatással bárki felfedezheti, hogy valójában minden, amit az oktatási és vallási rendszerek tanítottak nekünk, téves, és ez a jelentőségünk, mint egyén témájában különösen igaz. Ezek az intézmények azt tanítják nekünk, hogy mi kicsi, magasabb szempontból nézve lényegtelen lények vagyunk.
De ez egy hazugság.
Mindegyikünk a szó szoros értelmében az univerzum kulcsát tartja a kezében, csak fel kéne ezt ismernünk; mert az igazság az, hogy mi itt nem csupán nézők vagyunk, hanem valójában az emberiség és ez az egész élmény, aminek részesei vagyunk most itt a Földön, a fő esemény. Az emberiség a közvetítő, a kapocs fent és lent között és mindegyikünk egy határozott céllal vesz részt a Teremtésben itt és most.
A cél az, hogy megteremtsük a valóságot, átéljük és tudást gyűjtsünk. Az eszközök, amiket ezen feladat megoldására kaptunk a gondolataink, az érzéseink és az érzelmeink, míg mindközül a leghatalmasabb eszközünk a szabad akarat.
A világban élve ez a szabad akarat a kulcs, amit kerestünk.
Igazából mind közül ez a legfontosabb. A szabad akarat nyújtja számunkra a szabad választás lehetőségét, és a szabad választás lehetősége az, ami a tudatunk állapotát irányítja, mivel akár tisztában vagyunk vele, akár nem, ez a szabad akarat dönti el, hogy mi, egyénként milyen energiát helyezünk a középpontunkba, és ez a választott középpont az, ami alapján az egyéni valóságunkat értelmezzük. A mi egyéni értelmezésünk viszont azt teremti meg, amit a közös tudat érzékel, aminek mind részesei vagyunk. A közös tudat döntései és választásai, az emberek szabad akarata az, ami ténylegesen létrehozza a világot, amit nap mint nap érzékelünk.
Ma már a tudomány sok területe felismeri ezen gondolkodásmód szükségességét.
Sok tudós végre tényleg megérti, hogy a tudomány csak spirituális tudás bevonásával lesz képes bármilyen valódi választ találni. Például a tudomány ma már nyíltan vallja, hogy a tudat nem a testben található, és ez igencsak fontos, mivel ezek szerint amit a tükörben látsz az valójában nem te vagy, az csak egy eszköz, amit a választott valóságod megteremtésére és érzékelésére használsz, mivel valójában a világ, amiben élsz színtiszta illúzió csupán.
Semmi egyéb, mint a hiedelmeid, az érzékeid és szándékaid alkotása, a tudásod és nevelésed teremtménye, és ezek a dolgok azok, amik összezavarnak és elhitetik veled, hogy amit a tükörben látsz, az te vagy, és ez határozza meg, hogy miről gondolod úgy, hogy meg tudod valósítani vagy sem.
Arról is meggyőztek, hogy amit magad körül szilárd világnak érzékelsz és tapasztalsz, az valós, annak ellenére, hogy csupán egy illúzió, amit átélsz. Hogy megismerd valódi mivoltod és az erőt, amivel te személyesen rendelkezel, ahhoz szükséges, hogy megértsd az energiát és hogy tudd, hogy milyen fajta energiát helyezel a középpontba.
Minden létező dolog energia különféleképpen érzékelhető formákban.
Minden energiából áll.
Ez az energia építi fel ezt a valóságot.
Amit vákuumnak és üres térnek látsz, az valójában az univerzum igazi anyaga, mert amit szilárd világnak érzékelsz, a dolgok, amiket anyagnak érzel valójában csupán a tér felosztásai, a tér az, ami valós.
És ami a teret érzékelhető anyaggá rendezi, az a tudat.
A körülötted lévő, tudattal rendelkező energiamezőnek sokan sokféle nevet adtak már.
Nevezik Mátrixnak, Isten elméjének, természetnek vagy csak egyszerűen a mezőnek.
Ez az a megfoghatatlan anyag, ami mindent összeköt és egyetlen valóság részeként fog össze. Ez a mező az, amivel kapcsolatban állsz és amivel kölcsönhatva teremted és formálod a valóságot a nap minden pillanatában.
Ez az érzékeiden és a gondolataid, érzéseid és érzelmeid kölcsönhatásán keresztül valósul meg, mert ezek a belső történések egy nyelvet alkotnak.
Egy nyelvet, amit bár nem beszélnek, mégis nagyon is valós.
Már ősidők óta ismerik e nyelv megértésének fontosságát. Számos múltbéli társadalom ezen cél elérésére alapozta az egész civilizációját és számos ősi építmény e cél érdekében épült fel. Sokan ezek közül az ősi maradványok közül nem csak templomok voltak, hanem tanulásra is szolgáltak. Az ilyen helyek megértésének kulcsa az energia működésének és a különféle energiákra ható különféle geometriáknak a megértése. Az építményeket bizonyos Szakrális Geometriai elvek alapján építették fel, hogy bizonyos jól meghatározott frekvenciákat hozzanak létre az egyénben. Az építmény egy sajátos jellegű energiamezőt hoz létre, ami egy különleges érzést vagy érzelmet kelt bárkiben, aki belép. A falakat és a mennyezetet információkat tartalmazó hieroglifákkal, írásokkal és zodiákus utalásokkal díszítették, amik a laikus ember számára csupán érdekes történeteknek tűnnek, de a beavatottak számára elmagyarázzák az építmény által keltett energia és érzés milyenségét, az energia fajtáját valamint, hogy hogyan lehet megérteni, hasznosítani és beszélni a nyelvét. Minden ilyen építmény lényegében könyvként szolgált a tanulók számára, hogy megértsék és beszéljék az érzések és érzelmek nyelvét.
Mai modern kori világunkban az emberek még mindig használják és beszélik ezt a nyelvet.
Valójában minden ember beszéli minden egyes nap minden egyes pillanatában, bár a legtöbben nem is tudnak róla.
Ez a nyelv az elektromágnesesség nyelve, melyet a testedet működtető folyékony kristály oszcillátor beszél a környező energiamezővel.
Ez a nyelv a szív nyelve.
Azonban vannak bizonyos erők e világon, amik azon dolgoznak, hogy ezek az információk ne kerüljenek be a köztudatba, és ez főleg a modern társadalmainkra igaz, ahol a mindenkori hatalom mindent megtesz, hogy elrejtse ezt a tudást. Ezen erőknek sikerült csapdába ejteniük az emberiség kollektív tudatát a végtelen lehetőségek fraktáljának egy kis rétegébe, és ezt a tudat manipulálásával érték el. Az alkalmazott módszereknek sikerült elérniük, hogy az emberek ne legyenek tudatában erejüknek és a valóságnak, és ez egy folyamat, ami már nagyon régóta így megy.
Ezt az igaz tudás elhallgatásával, valamint a vallás, hazafiasság, faj, vagyon, társadalmi osztály és hasonló elkülönítő tényezők felhasználásával érik el, hogy megosztott gondolkodásmódot alakítsanak ki az emberek között. Bármit megtesznek azért, hogy az emberiséget megosszák és elválasszák egymástól és a bolygótól, amin élnek.
És a legfontosabb eszköz, amit erre használnak, a félelem. Jelenlegi világunkat szándékosan hozták olyan helyzetbe, amilyenben most van, és csupán azért lett ez a valóságunk, mert a legtöbb ember nem ismeri a valóság valódi természetét és egyáltalán nem érti, hogy hogyan is működik ez a világ. Ez a mai napig így folytatódik, mivel az emberek többsége csak újságokból vagy tévéből tájékozódik.
Az embereknek tudniuk kell, hogy a meghatározó médiacsatornák sosem fogják tájékoztatni őket a valós tényekről semmilyen témában sem. Egyszerűen nem erre tervezték.
A fő médiacsatornáknak nem az a dolguk, hogy tájékoztassák az embereket, hanem hogy irányítsák az információáramlást és formálják az emberek gondolkodását, hitét és véleményét. Az elméletet és propagandát tényként állítják be és nevetség tárgyává tesznek bárkit, aki megkérdőjelezi őket. Nagyon okosan megalkotott rendszer ez, de amint valaki rájön, hogy hogyan lehet a propaganda ködén átlátni, a valódi igazság kínosan nyilvánvalóvá válik. Viszont nagyon sok embernek nem sikerül a ködön átlátni és így az egész emberiség egy nagyon bizonytalan és veszélyes helyzetben van.
Az első lépés a helyzet rendbe hozása és a valóságról alkotott tudásunk és vele való igazi kapcsolatunk visszaszerzésének érdekében az, hogy kiszabadítsuk magunkat a fizikai világirányító mechanizmusai alól és ezt mindenki úgy tudja megtenni ezen a bolygón, hogy kiáll magáért és visszaszerzi, ami születésétől fogva megilleti.
Úgy gondolod, hogy minden, ami ezen a bolygón manapság történik normális?
A fejlődés természetes útjának tekinted az utat, amin a világ halad?
Úgy gondolod, hogy a terrorizmus elleni háború valódi?
Nyisd meg az elméd és nyisd ki a szemed. Lásd a folytatódó illegális megszállásokat, jogaid folytonos megvonását, az emberellenes törvényeket, amiket kormányaink hoznak és értsd meg, hogy ezek a dolgok nem folytatódhatnának az emberek jóváhagyása és passzív hozzájárulása nélkül.
Ne engedd tovább ezt, mert csukódik a börtönajtó...
A kormányok és a rendőrség, amik azért vannak, hogy megvédjenek minket, láthatóan tévútra tértek.
A rendőrség többé már nem a béke fenntartásával foglalkozik. Ma már csupán a kormányok bérelt verőlegényei, [15 éves lány a fogdában] akik már régóta nem az emberek érdekei alapján cselekednek, és a tény, hogy a mai modern időkben sok rendőr és katona már eléggé agymosott ahhoz, hogy megkérdőjelezés nélkül végrehajtson minden korrupt törvényt és parancsot ahelyett, hogy letartóztatná a bűnözőket, akik a parancsot adták, komoly veszélyre figyelmezteti az embereket. Emiatt nagyon fontos, hogy a nyilvánosság tudomást szerezzen a valós fejleményekről, amikkel az emberiség szembenéz, mert a nyilvánossággal könnyedén meg tudjuk fordítani a dolgok menetét és egy békés és erőteljes társadalmat tudunk felépíteni. Emiatt az is nagyon fontos, hogy a rendőrség újra megtalálja önmagát és ténylegesen kezdje el tenni a dolgát, ami a polgárok, és nem az elitista korrupció védelme és nem a nemzetbiztonság aláásása, amit jelenleg csinál.
Sajnálatos módon a legtöbb modern rendőr elfelejtette, hogy ők is emberek és hogy az ilyen személyek hatalma az egyenruhában rejlik és nem abban, aki hordja. Ezek a rendőrök a saját jogaikat is csorbítják, és végül az emberekre hárul a feladat, hogy ezt megállítsák. Igazából senki sem vádolhatja a bábuként irányított vezéreket vagy a bűnöző bankosokat, akik irányítják őket, mert végül is ez az egész csak azért történik, mert az emberek hagyják megtörténni.
Ez az egész a szabad akaratról szól, arról, hogy hagyod hogy ez így folytatódjon tovább vagy lerázod magadról a tévé által gerjesztett közönyt, terjeszted az üzenetet és felállsz és azt mondod, hogy nem! A választás szabadságával rendelkezünk ebben a világban, úgyhogy lépj túl a félelmen, mert már valóban ideje, hogy az emberek felfogják, hogy mekkora erővel is rendelkeznek.
Fordíts hátat a tévének, rázd le magadról félelmeidet, állj fel és mondj nemet! Lásd be, hogy nem számok és nem fogyasztók vagyunk! Független emberek vagyunk és a kormányok a mi választott szolgálóink. Tudd, hogy valójában hol van a helyük a hierarchiában: a kormány a népet szolgálja, a nép nem szolgálja a kormányt; és amennyiben köztudatba kerül a dilemma, amivel az emberiség szembenéz, könnyedén és békésen helyre tudjuk hozni a helyzetet. Néha talán elcsodálkozunk, hogy engedhettük idáig fajulni a dolgokat...
Hogy engedhettük, hogy a világ ilyen helyzetbe kerüljön?
Teljesen korrupt az egész rendszer.
Korrupt minden tekintetben.
A háborúkat tervezetten és szándékosan vívják; egész nemzeteket tesznek tönkre a vállalatok érdekei miatt.
Az élelmünket mérgekkel fertőzik; a ivóvizünkbe mérgező hulladékot tesznek a fogaink egészségesen tartása ürügyén.
Egész országokat kényszerítenek a térdükre a profit miatt, míg a legtöbb ember azt sem ismeri el, hogy egyáltalán valami probléma lenne. Az emberek értelmetlen csecsebecsék gyűjtögetésével vagy saját maguk tökéletesítésével töltik az életüket, eközben tudomást sem vesznek arról, ami körülöttük folyik és hiszik, hogy a világ olyan, amilyennek a tévében vagy magazinokban látják. Sokan az emberek közötti megosztottságra fókuszálnak és arra,ami másokat különbözővé teszi tőlük,ahelyett,hogy a hasonlóságokat néznék,mindannyiunk lényegét,ami mélyen bennünk él,ami összeköt minket,ami mindannyiunkat azonossá tesz. És az emberek arra várnak,hogy egy magasabb tudati állapotba emelkedjenek vagy megváltsa őket egy megmentő anélkül,hogy valaha is felelősséget vállalnának magukért.
És még mindig nem látják,hogy valami probléma lenne.
Az emberek kinevetik az ötletet,hogy a fluorid idegméreg,közben a világot kibányásszák és elnéptelenítik körülöttük.
A korrupció mindennapos,az egész rendszer a velejéig romlott és senki sem gondolja,hogy valami probléma lenne.
És most a genetikailag módosított élelmiszerek és magok szabadalmának bevezetésével egy olyan helyzet adódik,ami potenciálisan elpusztíthatja az egész táplálékláncot ezen a bolygón.
És mindez csak azért történik meg,mert mi emberek megengedjük,hogy megtörténjen.

Valaki ezek után felteheti a kérdést:
Pontosan kinek is áll érdekében az egész tápláléklánc elpusztítása?
Miért bányásszák ki a Földünket körülöttünk?
És miért folyik erős népességcsökkenés?

Joggal kérdezhetjük, ki is itt a főnök?
„Aztán persze ott vannak azok, akik nem akarják, hogy beszéljünk..."


„A történelem folyamán először,majdnem az egész emberiség politikailag éber. És az új és régebbi főhatalmak még egy újdonsággal szembesülnek. És ez bizonyos szempontból példátlan. Ami pedig az, hogy míg erejük minden eddiginél halálosabb, a képességük, hogy a világ politikailag éber tömegeit irányítsák, történelmi mélyponton van. Ezt egyszer nagyon élesen fogalmaztam meg és nagyon hízelgő, hogy a brit miniszter megismételte, így hangzik: Korábban könnyebb volt egymillió embert irányítani, szó szerint, könnyebb volt egymillió embert irányítani, mint fizikailag megölni egymillió embert.
Ma végtelenül egyszerűbb egymillió embert megölni, mint egymillió embert irányítani.
Egyszerűbb ölni, mint irányítani."
Zbigniew Brzezinsji-Obama tanácsadója