III. Tudatos evolúció

Harmadik rész
Tudatos evolúció

Kihívásokkal teli idők elé néz az emberiség, ezt senki nem tagadja.
Körös-körül, háborúk... terrorizmus... éhínség... betegség... korrupció... hontalanság... a központi bankok piramisrendszerének globális pénzügyi válságot okozó összeomlása... klímaváltozás, amit a média ember által okozott dolognak állít be, annak ellenére, hogy bőséges tudományos bizonyítékok állnak rendelkezésre az ellenkezőjéről, és még sorolhatnánk. A filmben említettem néhány kihívást, amit az általunk, a védelmünkre létrehozott kormányok és rendőri erők jelentenek számunkra, akik az ellenőrzésük alá vont média segítségével lassanként meggyőzték az embereket, hogy ők az uralkodóink, miközben valójában a szolgáink. De mindezen problémák ellenére bármifajta kutatás felfedi, hogy mindegyiknek közös oka van és ezt az okot könnyedén kezelhetjük. Mindössze annyi kéne, hogy köztudatba kerüljön a valódi helyzet, amivel az emberiség szembenéz.Ha valaki félreteszi a félelmeit és távolabbról vizsgálja meg elég mélyen a problémát, arra a következtetésre juthat, hogy mindezen kihívások valójában a legcsodálatosabb lehetőséget adják az emberiségnek, és talán a legnagyobbat, amit valaha is kapott.
Valójában mindazon kihívást, amivel manapság szembenézünk, valamiféle áldásnak is tekinthetjük, mivel ha nem lennének, akkor a lehetőség sem adatott volna meg. És tényleg ezüst tálcán kínálják nekünk. Egy lehetőség adatott meg, hogy éljünk az erőnkkel; hogy hátrahagyjuk a félelmet és egyesítsük az emberi családot. Lehetőség az emberiségnek, hogy felismerje a kapcsolatot, ami összeköt minket és hogy tárt karokkal fogadja a Tudatosság egységét. Rendkívül fontos, hogy kiszabadítsuk magunkat társadalmunk vállalati béklyóiból; fontos, hogy foglalkozzunk a szociális és politikai ügyekkel, az intrikus, hamis háborúkkal, a jogok elvesztésével valamint korrupt kormányaink és rendőri erőink hozzáállásával, de még fontosabb, hogy megfelelő módon bánjunk velük.
Nem erőszakkal és felkeléssel.
Nem haraggal és gyűlölettel.
A hatalom erőszakos felkelést akar, akarják az egyoldalú, polarizált energiát, amit az ilyen fellángolások keltenek,de ezt nem szabad megtennünk, mert a leghatásosabb módja a probléma kezelésének a békés engedetlenséggel való ellenszegülés és az egyetlen törvényhez való ragaszkodás. (A vízre hatással van az érzelem, Te 80%-ban víz vagy.)
Légy összhangban a szíveddel és tedd azt, ami helyes.
Sok ember ébred ennek a tudatára, és minél több ember ébred fel, annál jobban töltik fel energiájukkal a mezőt. Ezáltal a mező megváltozik és még több embert ébreszt fel, ahogy azok új energiát merítenek belőle, és emiatt a folyamat egyre gyorsul. A hatalom tudja ezt, tudják, hogy a mező változik. Tudják, hogy megvan a lehetőségünk, hogy nyissunk a szívenergia felé. Érzik, hogy milyen bizonytalan a hatalmuk a világ felett és milyen könnyen kicsúszhat a kezükből az irányítás.
Ez az oka jelenlegi globális instabilitásnak és politikai feszültségnek; a rekombináns H5N1 sertésinfluenza vírus és a vele járó oltási programok a legutóbbi, nyilvánvalóan sikertelen próbálkozások a népesség csökkentésére. Megvan az oka, hogy mindezt egyidejűleg erőltetik ránk.
Azért, hogy a polarizált energia segítségével manipulálják a tudatot feszült hangulat, bizalmatlanság, harag és félelem keltésével.
A Föld egy nagyon hosszú ciklus végén jár.
A bolygó frekvenciája emelkedik és ezzel együtt mindené, ami a Földön van. (Kimatika:magasabb frekvencia->bonyolultabb forma.) A bolygó harmonikus frekvenciája, amit a tudományos körökben a Schumann-üreg rezgéseként ismernek, szakaszosan emelkedik a Fibonacci sorozat által meghatározott módon.
Az utolsó alkalom, mikor ez előfordult, közel 13,000 éve volt és most megint megtörténik. A jelenlegi frekvencia-emelkedés a mi naptárunk szerint 1986-ban kezdődött,és ez egy nagyon jelentős és lényeges időszakot jelent a bolygó és minden rajta lévő élőlény számára is. Az evolúció valódi folyamat, de nem úgy történik, mint ahogy a darwini modell leírja, mert a fajok nem válnak más fajokká, ahogy Darwin gondolta.
A valódi evolúció a tudat evolúciója.
Ezen evolúció egy lassú folyamat a ciklus folyamán, míg a tudás elsajátítása folyik,de az evolúciós változások, amiket végül minden ciklus létrehoz, a rezgési frekvencia emelkedésével és az idő felgyorsulásával jönnek minden ciklus végén. Ezekben az időkben az evolúció nagyon gyors. És most épp ilyen időket élünk. A Föld egy tudatos, teljes öntudattal rendelkező élőlény. Fejlődik, és az emberi faj is fejlődik vele együtt, és ez nem csak a Földre, a naprendszerre vagy éppen a galaxisra korlátozódik, hanem univerzális, mert a mindent felépítő energia, maga a Tudatosság az, ami fejlődik.A Tudatosság egy teljesen új világ teremtése előtt áll és az emberiség a közvetítő, az átjáró a fent és a lent között. Az emberiség nem más, mint Isten elméje és a változások kimenetelét meghatározó választás bennünk rejlik. Bennem és benned rejlik.
Ez az energia kérdése; a szabad akarat játéka; választás szeretet és félelem között. A régi időkben bizonyos erők átvették az irányítást a Föld fölött és keményen dolgoztak, hogy sose kelljen lemondaniuk róla. Ezek az erők az uralkodó vérvonalakon és a pénzrendszeren keresztül működnek és a kedvenc módszerük segítségével uralják a világot: az energia manipulációjával a félelem féktelen és folyamatos terjesztésén keresztül. Az uralkodó csoportpk tudnak a nagy ciklusokról, amik a bolygót érintik. Ismerik a Szakrális geometriát és az energiamezőket.
Tudják, hogy ez a tudat fejlődni fog és megpróbálják irányítani a fejlődését.
Tudják, hogy az egész emberiség valójában egyetlen tudat és tudják, hogy ha annyi félelemet keltenek a világban, amennyit csak tudnak, akkor az lesz a valóság, ami az eljövendő változáson keresztül létrejön. Ezért van az, hogy a nézetet, miszerint a maja naptár vége világvégét jelez, oly erősen terjeszti a média és Hollywood. A tömegmédia és Hollywood az elit által használt eszközök az emberek elméjének és tudatának befolyásolására és irányítására. Hollywood igazságot kavar össze hazugsággal, hogy egy torz valóságképet alkosson és félelmetes képeket mutasson a jövőről. Hollywood mindig is ezt csinálta, befolyásolta az emberek hitét.
Valójában Hollywood-ot már nagyon régóta ezzel a céllal használják.
Talán nem tudod, de a rég elfeledett múltban az emberi tudat ilyenfajta irányítása a druidák feladata volt. Szektájuk az embereket rituálékkal és az energiamezők manipulálásával befolyásolta. Ez szertartások segítségével történt, amiket ma varázslatoknak hív és kinevet a modern társadalom. A varázspálcák használata, amiket egy különleges faféléből készítettek, melynek bizonyos spirituális tulajdonságokat tulajdonítottak, nagy szerepet játszott ezekben a druida szertartásokban.
A varázspálcákat mindig magyalfából (angolul Holly wood) készítették. A történelem folyamán bármi, ahol tömeges tudatmanipulációt használtak, kapcsolatba hozható Holly wood-dal.
Változások valóban lesznek a Földön, ezeket nem tudjuk elkerülni. Biztosan be fognak következni, valójában már a küszöbön állnak, de nem kell félnünk tőlük. Örömmel kell fogadnunk őket, mint új kezdetet, bármilyen erőszakosnak és fájdalmasnak tűnnek is először. Ez az erőszak és fájdalom hasonló a szülés alatt érzett fájdalomhoz, mivel mindig ilyen úton jelenik meg új élet. Könnyű rossz előérzetet kelteni az eljövendő változásokkal szemben, könnyű kihasználni az emberek ismeretlen iránti félelmét, főleg ha a változások először erőteljes felfordulásként jelennek meg - és Hollywood nagyon jól végzi a dolgát. De fontos, hogy a dolgokat ne a félelem szemszögéből nézzük, mivel a szívedre hallgatva tudsz megbirkózni ezekkel a változásokkal
Akik a szívükre hallgatva élnek és erős kapcsolatot építenek ki a Föld szívével, azok könnyedén túl fogják élni, ami jön, és egy új életet fognak meg ismerni egy új és más világban.
Az univerzumot, amiben élünk, egy tudatos és intelligens elme teremtette, és az egész Teremtés alapja a geometria és a matematika.
A Teremtésben minden a Szakrális geometria szabályait követi, kivétel nélkül.
Megtalálható a naprendszerünk keringési pályáiban, a növényekben, a természetben, a tested minden részében. A szó szoros értelmében mindenhol a Teremtésben.
A hamarosan bekövetkező fejlődést már régóta várják és számítottak is rá, mivel a Fibonacci sorozat megjósolható matematikai lépéseit követi - mint az egész természet. A számsorozat létrehozására használt módszer fontos útmutatást ad az emberiség számára ahhoz, hogy hogyan kell a változásokat kezelni, mivel a Fibonacci sorozatban a jövő a múlt és a jelen kombinációjával fedi fel magát. Ezért olyan fontos most a mai modern ember számára, hogy megismerje a dolgok ősi rendjét és elsajátítsa ősei tudását. Ezek az információk a világ minden kontinensének és minden kultúrájának sámáni hagyományaiban jól ismertek.
Aki nem ismeri meg a dolgok ősi rendjét, annak a jövő furcsa és kiszámíthatatlan lesz.
Ebben a filmben megkíséreltem elmagyarázni a valóság igazi szerkezetét, az energia, valamint a fény és hang természetét,(energia mezők, Kirlian-fényképészet) ami felépíti ezt az egész univerzumot és mindenkit és mindent, amit magába foglal. Megkíséreltem megmutatni, hogy ezt a nézetet az ősi hagyományok és a modern tudomány is támogatja.
Most újra elmondom, hogy minden, ami ténylegesen létezik ebben vagy más valóságban, az színtiszta, tudattal rendelkező energia. Csak ez létezik, és amiből ez az energia felépül, az nem más, mint feltétel nélküli szeretet. Azért hoztam neked ezt az üzenetet, mert fontos, hogy megkapd.
A Föld és minden, ami rajta él, nagyon jelentős változásokon fog keresztülmenni, de ezektől a változásoktól nem kell félni, mert ha érted, hogy igazából mi is ez a valóság...
ha tudod, hogy hogyan működik az univerzum valódi anyaga...
ha ráébredsz a kapcsolatodra minden emberrel és minden létező dologgal...
ha a szívedre hallgatsz és az egyetlen univerzális törvény útját járod...
akkor mitől félnél?
Mi az, amit utálnál?
Mi az, amit bírálnál?
Tudd, hogy az élet, amit ezen a világon élünk, a szabad akarat játéka, melyet egyetlen tudat játszik, aminek mi csupán frekvenciái vagyunk. Hangolódj rá a szemeid mögötti területre.
Értsd meg, hogy ahhoz, hogy kezelni tudd a helyzetet és az eljövendő változásokat, amivel jelenleg a világban szembenézünk, nem kell mást tenned, mint hallgatni a szívedre; megérteni, hogy valójában minden, ami ebben a Teremtésben létezik, csupán energia, ami nem másból, mint tiszta és feltétel nélküli szeretetből áll.
Fogadd be, válj eggyé vele, mert te is ebből állsz.
Szeretet mindenkinek.

In Lak'ech (maja: Én egy másik "te" vagyok.)